Łabędzka 20
32 888 58 08
pon. – pt. godz.
13:00 – 19:00
Łabędzka 20
44-100 Gliwice
+48 32 888 58 08
rejestracja w godz. 9-20

USG A, USG B, Pachymetria

inderline USG (ultrasonografia) to badanie, które wykorzystuje ultradźwięki do obrazowania wewnętrznych struktur oka.

USG A
to badanie USG, którego celem jest pomiar długości gałki ocznej. Najczęściej wykonywane w ramach kalkulacji mocy soczewki wewnątrzgałkowej przed operacją zaćmy (jeśli zaćma jest zbyt zaawansowna, aby dokonać kalkulacji za pomocą biometru optycznego). Wymaga podania kropli znieczulających do oka, gdyż w przebiegu badania dochodzi do bezpośredniego kontaktu cienkiej głowicy aparatu z gałką oczną (szczytem rogówki).

USG B
to badanie USG, które pozwala ocenić wewnętrzne struktury gałki ocznej zwłaszcza przy ograniczonym wglądzie w dno oka. Wykonywane jest za pomocą grubszej głowicy niż USG A, przez powieki, z zastosowaniem specjalnego żelu poprawiającego jakość badania.

Pachymetria to badanie mające na celu ocenę grubości rogówki. Można tego dokonać za pomocą specjalnej sondy USG. Przebieg badania jest podobny jak USG A, osoba badająca delikatnie dotyka powierzchni rogówki osoby badanej po uprzednim podaniu kropli znieczulających do worka spojówkowego.

Wskazania
  • ocena struktur wewnątrz oka w przypadku tzw. nieprzezierności ośrodków optycznych (tzn. sytuacji, kiedy rogówka, ciecz wodnista w przedniej komorze oka, soczewka lub ciało szkliste tracą swoją przejrzystość i uniemożliwiają bezpośrednie obejrzenie dna oka za pomocą wziernika),
  • obrazowanie struktur umiejscowionych w oczodole,
  • ocena struktur oka i oczodołu w przypadku urazów i ciał obcych,
  • ocena nowotworów wewnątrzgałkowych i w oczodole (obrazowanie i pomiary)
  • Diagnostyka wysiękowo-krwotocznych postaci zwyrodnienia plamki,
  • diagnostyka odwarstwienia siatkówki,
  • diagnostyka zmian proliferacyjno-krwotocznych w cukrzycy,
  • badania tylnego odcinka oka w stanach zapalnych,
  • obrazowanie i pomiary gałki ocznej w wysokiej krótkowzroczności,
  • obrazowanie i pomiary grubości mięśni w oftalmopatii tarczycowej,


Przeciwwskazania
Brak przeciwwskazań medycznych. Badanie może być wykonywane jest u pacjentów w każdym wieku, także u kobiet ciężarnych i małych dzieci, oraz może być powtarzane wielokrotnie.